Služby

Po zkušenostech ve velkých českých digitálních firmách působím nyní na volné noze v těchto oblastech.

Budování a zlepšování produktových týmů

Pomáhám majitelům, CEOs nebo vedoucím produktových týmů v digitální firmách s vybudováním a rozvojem produktových týmů (pro ecommerce, transakční weby i software). Typicky se zaměříme na některé z těchto oblastí:

 • Nastavení a budování produktového týmu
 • Produktová strategie a vize
 • Hiring product managerů, UX specialistů, nastavení cílů, rozvoj členů týmu
 • Struktura produktového týmu, postupy, procesy, způsob spolupráce s designem a vývojem
 • OKRs, KPIs, metriky, cíle
 • Zefektivnění vývoje, synergická spolupráce produktu s vývojem
 • Prioritizace inovací a vývojových tasků
 • Nastavení kontinuálního inovačního procesu na základě systematického zákaznického výzkumu a behaviorálních dat
 • Validace příležitostí, MVP, A/B testing
 • Řízení produktového týmu, nastavení pravidelných check-ups a plánování
 • Produkt orientovaný na uživatele – průběžný zákaznický výzkum, uživatelské testování použitelnosti
 • Individuální mentoring product managerů, rozvoj jejich schopností v discovery i delivery fázi, směřování, motivace.

Vhodným momentem pro spolupráci je chvíle, kdy se produktový tým buduje nově, významně se zvětšuje nebo chcete zlepšit jeho fungování a výsledky.

Rozvoj webu a digitálních produktů

Cílený rozvoj webu směřuje k tomu, aby web skvěle přesvědčil potenciální zákazníky, odpovídal na všechny jejich otázky, aby správně prezentoval nejdůležitější výhody nabídky. Aby se na něm uživatelé neztráceli, neodpadávali, aby klíčové věci bez námahy pochopili a využili.

Rozvoj je založen na pochopení zákazníka pomocí výzkumu, na behaviorálních datech z používání webu/produktu a na vašich business cílech. Vždy se potřebuju dobrat k tomu, v čem vaše nabídka může být v očích zákazníků nejlepší ve srovnání s konkurencí, jestli ji tak dnes zákazníci vnímají, případně co jim chybí.

Když začneme společně více chápat zákazníky, jejich pohnutky a očekávání, často dojde kromě webu i k úpravě nabízených služeb či produktů, aby více odpovídaly poptávce trhu. Pomocí experimentů, validací a a/b testování zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu u zákazníků.

Rozvoj webu směřuje k lepšímu zákaznickému zážitku a také k měřitelným výsledkům v podobě lepšího konverzního poměru, obratu nebo většího počtu leadů.

Věnuju se všem typům webu, které mají měřitelný cíl – jak transakční ecommerce, tak weby generující leady nebo jiný druh zájmu. Spolupráce může být jednorázová nebo dlouhodobá:

 • Strategie webu – na základě analýzy současného stavu a zákaznického výzkumu připravím strategii, kterou s vámi a vaším týmem projdu.
 • Dlouhodobá spolupráce – společně s vaším vývojovým týmem realizujeme navržené změny, vyhodnocujeme, realizujeme a/b testy a upravujeme průběžně priority.

UX konzultace

 • Nezávislé zhodnocení uživatelské přívětivosti webu, aplikace nebo produktu, doporučení změn
 • Pomoc se zákaznickým výzkumem, uživatelským testováním použitelnosti, případně jejich zavedením do vývojových procesů firmy

Kontakt na mě

E-mail:martin@snizekweb.cz
Telefon:+420 777 890 781

Zaujaly vás mé články? Nechte si je posílat do e-mailu:

… nebo mě sledujte na  LinkedIn  či    X