Mentoring a Coaching Product Managerů

Pomáhám product managerům formou mentoringu a coachingu k tomu, aby se zlepšovali, dělali skvělou práci a budovali super úspěšné produkty.

Jsem Martin Snížek a vedl jsem týmy product managerů, UX designérů a analytiků v Rohlíku, Slevomatu a Rossum, kde jsme zodpovídali za rozvoj transakčních webů, mobilních aplikací i softwaru. Více o mých zkušenostech »

Role product managera je obvykle ve firmě hodně exponovaná a člověk v ní potřebuje spojit mnoho rozdílných schopností – hlavně empatii k zákazníkům, dobrou komunikaci a proaktivitu.

Možná se poznáte v některé z následujících situací:

 • Jste nový v pozici product managera – předtím jste třeba dělali analytika, vývojáře, designéra… Chcete se rychle zorientovat a dokázat, že na to máte, vytvořit super produkt. Ale na co se jako první zaměřit, co se naučit, co naopak počká?
 • Jste jediný product manager ve firmě nebo váš šéf není z product managementu (nebo na vás nemá tolik času) – nemáte se s kým poradit, hledáte cesty jak se rozvíjet.
 • Chcete častěji a lépe mluvit se zákazníky vašeho produktu.
 • Vývoj jde pomaleji, než byste chtěli.
 • Vývojáři s vámi málo spolupracují a komunikují.
 • Chcete se zlepšit v plánování a prioritizaci.
 • Chcete se zlepšit v konkrétní oblasti product managementu.
 • Rádi byste získali feedback na vaši práci a postupy.
 • Jste pod tlakem a sotva stíháte – připravovat zadání, komunikovat ve firmě, orientovat se v konkurenci. Jak se zaměřit na to důležité?
 • Rádi byste lépe svým nadřízeným a stakeholderům prodali svůj přínos a zároveň je správně zapojili do rozvoje vašeho produktu.
 • Máte příliš mnoho priorit a přemýšlíte, s čím začít a jak z toho ven.
 • Chcete najít řešení na konkrétní pracovní úkol nebo projekt.
 • Chtěli byste se zlepšovat v produktových dovednostech, ale nejste si jisti, na co se zaměřit.
 • Cítíte se uvíznutý v kariéře – dlouho děláte podobné věci a neposouváte se.
 • Máte ambici růst do vyšších pozic ve firmě.

Řada produkťáků si těmito situacemi prošla a já také – nejprve sám, potom mnohokrát s lidmi, kteří pracovali v mých týmech.

Můžu vám z nich pomoct formou Mentoringu nebo Coachingu: při mentoringu vám předávám své zkušenosti, pohledy, dovednosti ve formě vhodné pro vaši aktuální situaci a projekty, na kterých pracujete. Aktivně je spolu probíráme a dáváme si cíle a akční kroky. Při coachingu se vás snažím v rozhovoru dovést k tomu, abyste si uvědomili své priority, směr, příležitosti a způsob jak jich dosáhnout. V naší spolupráci se mohou obě metody prolínat – závisí to na cílech, které si stanovíme.

Jak spolupráce probíhá:

 • Hodinová schůzka 1-to-1 (jen já a vy), osobně nebo online
 • Frekvence 1x za týden nebo 1x za 14 dní
 • Vše probíráme na vašich reálných pracovních situacích a výzvách, tak aby výstupy byly co nejvíc konkrétní a praktické.
 • Z každé schůzky je zápis a akční kroky.
 • První schůzka je delší, je zdarma, nezávazná, abychom se poznali a probrali, k jakým cílům chceme směřovat.
 • Mezi sezeními mi můžete psát či volat, když potřebujete urgentně probrat něco z témat, na kterých pracujeme.
 • Vše, co si řekneme, je důvěrné a zůstává pouze mezi námi.
 • Za mentoring a coaching si můžete platit sami nebo může platit váš zaměstnavatel v rámci rozvojového budgetu.

Výhody mentoringu a coachingu:

 • Využijete mé zkušenosti z vedení produktových týmů v Rohlíku, Slevomatu a Rossum.
 • Zlepšujete se mnohem rychleji, než když se snažíte posunout sami. Dostanete přesně cílené zkušenosti a informace, zpětnou vazbu, a také akční plán a zodpovědnost.
 • Produktové pozice mají pákový efekt na výkon firmy a efektivitu jejího vývoje. Vaše firma tedy každým vaším zlepšením získá větší efektivitu, kvalitu, rychlost.
 • Pro vaši firmu je coaching a mentoring cesta, jak zlepšovat své lidi a získávat know-how přímo dovnitř firmy – neodejde s externím konzultantem, zůstává ve vás.
 • Získáte pohled zvenčí, nadhled člověka, který není hluboce ponořen ve fungování vaší firmy.
 • Věnuju pravidelný čas studiu těch nejlepších zdrojů o product managementu, takže vy nemusíte sledovat všechno (a vím, že v koloběhu produktové práce je těžké si tento čas vyhradit).

Na závěr ještě shrnutí oblastí, na které se můžeme společně zaměřit:

 • Jak zjišťovat a zkoumat zákaznické potřeby, touhy, bolesti, jak se bavit se zákazníky pravidelně
 • Hledání příležitostí, produktová strategie, plánování, prioritizace
 • Komunikace s nadřízenými, stakeholders, firmou – forma, frekvence, jaká je potřeba naplnit očekávání
 • Zapojení vývojového týmu do rozvoje produktu
 • Jak spolupracovat s team leaderem vývoje
 • Jak růst v užitečnosti pro firmu i kariérně
 • Oblast Product Growth – konverze, adopce, retence
 • Jak vést meetingy, aby byly užitečné
 • Sebeorganizace a time management product managera
 • Jak si budovat a udržovat odborný přehled v product managementu
 • Hledání vašich silných stránek a rozvojového potenciálu

Ozvěte se

Pokud s vámi téma product mentoringu a coachingu rezonuje, ozvěte se. Na první nezávazné schůzce se více poznáme a probereme, k jakým cílům chcete směřovat.

E-mail:martin@snizekweb.cz
Telefon:+420 777 890 781