Mentoring a Coaching Product Leaderů (vedoucích produktových týmů)

S product managementem již máte delší zkušenost a nyní vedete tým nebo týmy product managerů. Vaše pozice je Head of Product, Product Director, Group Product Manager, VP of Product, Chief Product Officer (nebo Produkt třeba zastřešujete z pozice majitele, CEO nebo jiného funkčního celku).

Byl jsem ve vaší kůži taky. Pomáhám nyní product leaderům formou mentoringu a coachingu k tomu, aby se zlepšovali, podporovali své týmy a budovali super úspěšné produkty.

Jsem Martin Snížek a vedl jsem týmy product managerů, UX designérů a analytiků v Rohlíku, Slevomatu a Rossum, kde jsme zodpovídali za rozvoj transakčních webů, mobilních aplikací i softwaru. Více o mých zkušenostech »

Možná se poznáte v některé z následujících situací:

 • Jste ve vedoucí pozici nově. Zaslouženě jste se do ní dostali díky dobrým výsledkům jako individual contributor, máte teď na starosti tým a chcete to zvládnout co nejlépe. Zjišťujete ale, že už to tu neutáhnete sami, že musíte zapojit a motivovat své lidi. Jak se to rychle naučit? Kde začít?
 • Cítíte se na vedoucí pozici někdy osamoceně. Rádi byste probírali svou agendu, rozhodnutí a problémy s někým, kdo prošel podobnými zkušenostmi a může vám věnovat plnou pozornost a svůj pohled.
 • Vaše týmy vyvíjí jako o závod spoustu features zadaných od vedení, ale zájem zákazníků o ně je malý a business impact někdy diskutabilní. Chtěli byste zavést lepší product discovery.
 • Vaše týmy se velmi málo nebo skoro vůbec nestíhají bavit se zákazníky. (Hint: Ideál je jednou týdně.) Do produktu se tak nedostává zákaznický insight.
 • Spolupráce mezi produktem a vývojem občas trochu drhne. Myslíte, že nové funkcionality by mohly být venku rychleji.
 • Hodně práce stále závisí na vás. Vaši lidé od vás často chtějí rozhodnutí, které by mohli udělat sami. Musíte kontrolovat řadu úkolů víc, než byste chtěli. Chtěli byste u svých produktových týmů vytvořit větší zodpovědnost a ownership.
 • Cítíte, že byste mohli dělat lépe hiring – víc strukturovaně, abyste ověřili všechny potřebné dovednosti a zkušenosti, vyhnuli se omylům.
 • Přemýšlíte, jak dát produktovým týmům dostatečnou zodpovědnost, ale zároveň si ponechat možnost ovlivnit svým pohledem výsledný produkt – bez micromanagementu.
 • Chtěli byste mít víc času na strategii a rozvoj svých lidí. Váháte, jakým tématům věnovat kolik času během týdne.
 • Chtěli byste posouvat a zlepšovat své produkťáky pomocí pravidelných performance reviews a feedbacku, ale nevíte jak na to, abyste je neodradili nebo nedemotivovali.
 • Lidé vám v týmu nevydrží dlouho, odchází z firmy.
 • Nedaří se vám alignovat firmu na produktové strategii, případně byste potřebovali pomoc a „druhé oči“ při její přípravě.
 • Chtěli byste se rozvíjet jako product leader a nemáte zcela jasno v tom, na co se zaměřit.
 • Chcete najít řešení na konkrétní pracovní úkol nebo projekt.
 • Nedaří se vám postupovat ve svém dlouhodobém cíli tak, jak byste chtěli.
 • Vy nebo váš tým se chcete zlepšit v konkrétní oblasti product managementu.
 • OKR plánování cílů skrz firmu nepřináší to, co byste chtěli, a hledáte, jak to zlepšit.
 • Nejste spokojeni s dynamikou a výslednou hodnotou 1-to-1 meetingů s vašimi lidmi.
 • Rádi byste získali feedback na vaši práci a postupy.

Také jsem si mnoha těmito situacemi prošel. Některé jsem vyřešil lépe, některé hůře, ale vždy jsem se poučil a odnesl si zkušenost.

Můžu vám z nich pomoct formou Mentoringu nebo Coachingu: při mentoringu vám předávám své zkušenosti, pohledy, dovednosti ve formě vhodné pro vaši aktuální situaci a projekty, na kterých pracujete. Aktivně je spolu probíráme a dáváme si cíle a akční kroky. Při coachingu se vás snažím v rozhovoru dovést k tomu, abyste si uvědomili své priority, směr, příležitosti a způsob jak jich dosáhnout. V naší spolupráci se mohou obě metody prolínat – závisí to na cílech, které si stanovíme.

Jak spolupráce probíhá:

 • Hodinová schůzka 1-to-1 (jen já a vy), osobně nebo online
 • Frekvence 1x za týden nebo 1x za 14 dní
 • Vše probíráme na vašich reálných pracovních situacích a výzvách, tak aby výstupy byly co nejvíc konkrétní a praktické.
 • Z každé schůzky je zápis a akční kroky.
 • První schůzka je delší, je zdarma, nezávazná, abychom se poznali a probrali, k jakým cílům chceme směřovat.
 • Mezi sezeními mi můžete psát či volat, když potřebujete urgentně probrat něco z témat, na kterých pracujeme.
 • Vše, co si řekneme, je důvěrné a zůstává pouze mezi námi.
 • Za mentoring a coaching si můžete platit sami nebo může platit váš zaměstnavatel v rámci rozvojového budgetu.

Výhody mentoringu a coachingu:

 • Využijete mé zkušenosti z vedení produktových týmů v Rohlíku, Slevomatu a Rossum.
 • Zlepšujete se mnohem rychleji, než když se snažíte posunout sami. Dostanete přesně cílené zkušenosti a informace, zpětnou vazbu, a také akční plán a zodpovědnost.
 • Produktové pozice mají pákový efekt na výkon firmy a efektivitu jejího vývoje. Vaše firma tedy každým vaším zlepšením získá větší efektivitu, kvalitu, rychlost.
 • Pro vaši firmu je coaching a mentoring cesta, jak zlepšovat své lidi a získávat know-how přímo dovnitř firmy – neodejde s externím konzultantem, zůstává ve vás.
 • Získáte pohled zvenčí, nadhled člověka, který není hluboce ponořen ve fungování vaší firmy.
 • Věnuju pravidelný čas studiu těch nejlepších zdrojů o product managementu, takže vy nemusíte sledovat všechno (a vím, že v koloběhu produktové práce je těžké si tento čas vyhradit).

Na závěr ještě shrnutí oblastí, na které se můžeme společně zaměřit:

 • Zadávání cílů, KPIs, OKRs
 • Struktura produktového týmu
 • Zapojení pravidelného zákaznického výzkumu do vývoje produktu (Continuous Discovery)
 • Hledání příležitostí, produktová strategie, plánování, prioritizace
 • Přechod od orientace na features k produktovým týmům řízeným cíli (empowered cross-functional product teams)
 • Spolupráce produktu a vývoje, vztah s engineering managery
 • Delegování v produktovém prostředí
 • Motivace a výkon produktového týmu, performance reviews, feedback
 • Hiring product managerů, designérů, jak je správně vybírat, onboarding
 • Rozvoj produktových lidí
 • Oblast Product Growth – konverze, adopce, retence
 • Meetingy – 1-to-1s, product reviews, role v meetingu
 • Sebeorganizace a time management product leadera, čemu věnovat kolik času
 • Jak si budovat a udržovat odborný přehled v product managementu
 • Komunikace a řízení očekávání směrem k managementu a firmě
 • Hledání vašich silných stránek a rozvojového potenciálu

Ozvěte se

Pokud s vámi popsaná témata rezonují, ozvěte se. Více se poznáme a nezávazně probereme vaši situaci.

E-mail:martin@snizekweb.cz
Telefon:+420 777 890 781