Kompletní přehled: Jak vybrat Product Managera do firmy, co by měl dělat a umět

Při náboru Product Managera do firmy byste měli vědět, co máte od této role očekávat, co vám má přinášet, a jak zjistit jestli kandidát na pohovoru má potřebné schopnosti a zkušenosti.

Tento článek je pomůckou pro hiring, ale také pro správné nasměrování rozvoje product managerů. Popíšu zde tato témata:

Co dělá Product Manager pro digitální produkt (není to projekťák)

Začněme tím, co má vlastně product manager dělat, protože od toho se pak odvíjí všechno ostatní. Napsal bych to takto:

Product Manager vytváří nebo rozvíjí produkt tak, aby odpovídal na potřeby, problémy a touhy zákazníků, a přitom přinášel vyšší hodnotu firmě. To vše s chápáním technologických výhod a omezení produktu. Je zodpovědný za to, kam se produkt má rozvíjet.

Toto je ideál, ke kterému směřují nejlepší produktové firmy světa, a podle mého také způsob, jak nejlépe tvořit super produkt pro zákazníky.

Takový zajímavý check – podmínkou pro fungování product managera v tomto rámci je, že má přímý přístup k zákazníkům, stakeholderům firmy i vývojářům.

Produkťák není projekťák

V mnoha firmách je ale produkťák vnímán v zúženém pojetí – jako jakýsi project manager, který převezme požadavky od businessu a zajistí jejich realizaci vývojem. Ne jako nositel hlubokého porozumění zákazníkovým potřebám a problémům, na základě kterých produkt iniciativně rozvíjí.

V této variantě se jinde ve firmě rozhodne, co je nejlepší způsob jak uspokojit zákazníkovy potřeby, a product manager je pověřen implementací. Toto pojetí vede podle mého k řádově horším produktovým výsledkům (proč, to je samostatné téma), ale aktuálně je v praxi časté.

Důležité je uvědomit si, jak to máte u vás, protože z toho plynou jiné schopnosti, které v product managerovi potřebujete.

Product Manager nebo Product Owner?

Role, o které tady píšu, se v některých firmách nazývá Product Owner. Jsou ale i firmy, kde mají jak product ownery, tak product managery – v takovém případě je product owner obvykle podřízen product managerovi, je to nižší pozice, která se orientuje hlavně na doručení požadovných funkcionalit ve vývoji. Terminologie oboru není v tomto úplně ustálená.

Product Manager jako „CEO of the product“

Někdy se také setkáte s pohledem, že product manager je jakýsi CEO svého produktu. Moc často jsem to v praxi neviděl – produkťák obvykle nemá pravomoci a autoritu jako CEO, a to ani v rámci svého produktu. Spolupracovníky se snaží spíš ovlivnit a přesvědčit.

Za co má být Product Manager zodpovědný

Za které činnosti Product Manager zodpovídá:

 • Analýza příležitostí a možných řešení
 • Výzkum potřeb a problémů zákazníků a potenciálních zákazníků
 • Analýza dat, typicky o chování zákazníků v produktu
 • Sledování konkurence a tržní pozice
 • Validace a prioritizace příležitostí
 • Sledování KPIs a tracking cílů
 • Vedení produktového týmu – vývojáři, designer, příp. analytik, výzkumník (členové týmu ale nejsou jeho přímými podřízenými, spadají pod liniového manažera, produkťák řídí především priority jejich práce a zapojuje je do rozvoje produktu)
 • Příprava zadání pro vývojáře, designéry, přebírání jejich práce
 • Komunikace v rámci firmy, koordinace
 • Vize a strategie produktu
 • Plánování a udržování roadmapy
 • Komunikace novinek v produktu, spolupráce s marketingem a sales
 • Vlastní testování a používání produktu, jeho hluboká znalost vč. technických omezení

16 klíčových schopností, které u Product Managera hledat

Jaké schopnosti jsem hledal, když jsem přijímal produkťáky do týmu:

 • Empatie k uživatelům, zvědavost – díky těmto vlastnostem je produkťák schopen získat si postupně cit pro svůj produkt, který je hodně důležitý pro denní rozhodování (někdy se nazývá Product Sense). Jeho získání je založeno na dlouhodobé práci s daty, zákaznickým feedbackem a zkoušení produktů na trhu. (více o Product Sense od Martyho Cagana)
 • Srozumitelná a přesvědčivá komunikace – product manager potřebuje komunikovat na mnoho stran, jak s vlastním týmem, stakeholdery, tak s ostatními zúčastněnými stranami ve firmě. Většinou se snaží lidi přesvědčit, mít s nimi vztah, než že by nařizoval. Někdy je taky potřeba být asertivní a udržet určitou vizi produktu.
 • Technický přesah – rozumí do jisté míry tomu, jak fungují techické týmy, jakým čelí výzvám. Je to důležité k tomu, aby získal respekt vývojářů, a nenavrhoval řešení, která jsou mimo.
 • Strukturovanost, analytický přístup – product management vyžaduje i hodně strukturované práce, analýz a dat.

Tyto čtyři schopnosti považuju za nejdůležitější. V bodech bych ale zmínil ještě několik dalších, nad kterými je vhodné se u potenciálních kandidátů zamyslet:

 • Iniciativnost, proaktivita
 • Kritické myšlení
 • Otevřenost, growth mindset
 • Pozornost k detailu (ale ne obsese)
 • Zkoumání a iterativnost
 • Organizační schopnosti
 • Optimismus
 • Dělá, ne jenom mluví
 • Vztah ke konkrétní oblasti našeho produktu
 • Týmové atributy:
  • Nové dovednosti, které přinese do týmu
  • Sedí si s lidmi v týmu? Šli bychom na pivo? Rozumíme si?
  • Vztah s vývojáři

7 zásad pro vybírání Product Managera

Při výběru nového product managera je cílem tyto schopnosti u každého kandidáta ověřit formou vhodných otázek a úkolů. Při tom se vždy držím těchto zásad:

 1. U každého kandidáta jdu vždy podle stejné struktury pohovoru, tj. zeptám se na vše co mám v seznamu témat na pohovor. Jinak člověk často podléhá pozitivním či negativním zkreslením a podcení výběr.
 2. Z každého pohovoru si zapisuju fakta i dojmy – většinou se vybírá pár týdnů a bez poznámek bych hodně zapomněl a pak těžko kandidáty vyhodnocoval a srovnával.
 3. Úplně zbytečné jsou podle mě otázky typu „máte zkušenost s…“ nebo „umíte …“ – samozřejmě každý odpoví, že ano. Vždy se snažím, aby mi člověk řekl příběh – kdy určitou věc dělal, o co se jednalo, jak konkrétně postupoval, jak to dopadlo.
 4. Vždycky mám mezi otázkami i krátké úkoly typu „jak byste postupoval v situaci ….“. Ukazuje to víc praktické přemýšlení a méně naučené věty.
 5. Každý výběr nového člena týmu zahrnoval i praktický úkol na doma, který potom kandidát ukazoval – opět, praxe podle mě ukazuje mnohem více než otázky.
 6. Úkoly a otázky jsem často dával na témata, která jsme v týmu zrovna řešili, protože jsem díky tomu je měl víc promyšlená a prodiskutovaná, dokázal jsem k nim mít tedy lepší doplňující otázky.
 7. Po pohovoru si většinou projdu jako checklist seznam schopností, které hledám, a udělám si poznámky tam, kde to daný kandidát dobře splňuje, nebo naopak kde ne. Jinak bych některé schopnosti zapomněl posoudit.

12 otázek pro pohovor na Product Managera

Konkrétní otázky a úkoly by měly vycházet ze zodpovědností a schopností, které hledáte – měly by se snažit je ověřit. Dám sem pro inspiraci některé mé otázky a úkoly, které se mi osvědčily:

 1. Konkrétní projekty, které jste dělal, co se vám na nich povedlo
 2. Funkce, o kterou si na vašem produktu uživatelé často říkají – jak by kandidát s tímto požadavkem naložil (ověřuje také, jestli zvolí správný produktový postup).
 3. Co je pro vás dobrý výsledek práce – a dejte mi příklad dobré práce, kterou jste udělal.
 4. Dostanete na starost určitou konkrétní část našeho produktu. Co budou vaše první kroky a proč, jak k věci přistoupíte?
 5. V rámci zadané konkrétní části našeho produktu chcete adresovat příležitost … . Jak budete postupovat?
 6. Povězte mi o problému nebo funkcionalitě, nad kterým jste déle iteroval. O co se jednalo, co byl důvod, jak jste postupoval, jak byl do věci zapojen zákaznický feedback.
 7. Jakou funkcionalitu jste naposled releasoval (vypouštěl ven)? Co bylo cílem, jaký byl postup, jak to dopadlo.
 8. Dejte příklad projektu nebo produktového úkolu, který se vám v dosavadní kariéře nejvíc nepovedl. Co jste si z něj odnesl?
 9. Řekněte mi o případu, kdy jste dodal něco opravdu dobrého, co uživatelům pomohlo.
 10. Dejte příklad úkolu nebo projektu, který vás v předchozí práci opravdu bavil, cítil jste u něj flow. Jaká konkrétní činnost pro vás bylo nejzajímavější?
 11. Řekněte mi o produktu (jakémkoliv), který máte opravdu rád. Jaké konkrétní vlastnosti a features toho produktu se vám líbí a proč?
 12. Jak se vzděláváte v oboru product managementu – jaké zdroje sledujete, co zajímavého jste naposled přečetl. Je něco v pracovní oblasti, v čem se aktuálně snažíte zlepšit? (Hodně se rozpozná zájem o obor.)

Pro další inspiraci na otázky koukněte třeba na summary nejlepších otázek z Lennyho podcastu (případně odlišné shrnutí tady).

Pokud vás k článku napadla doplnění nebo otázky, budu rád když se o ně podělíte v diskusi na LinkedIn.

Přišel vám tento článek užitečný? Nepropásněte další:

… nebo mě sledujte na LinkedIn či X